Sanjo Blade

Thread scissors - L

Giá bán Giá 1.000.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Hand forged thread scissors

Only few craftsman in Japan can make it.

Perfect gift for sewing lovers.

Carbon steel edge + iron body