Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần gửi email hoặc tin nhắn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn.


E-mail: sanjoblade@gmail.com

FB: fb.com/sanjoblade

Điện thoại, WhatsApp, Zalo, Viber: +81 90 6049 1903

Địa chỉ: 2-13-2 Ichinomon, Sanjo, Niigata, Japan 9550045