Chính sách hoàn tiền

Trả hàng

Chúng tôi có quy định cho phép trả hàng trong vòng 30 ngày, nghĩa là bạn có 30 ngày kể từ khi nhận hàng để làm yêu cầu trả hàng.

Để được trả hàng, sản phẩm bạn muốn trả phải ở trong cùng tình trạng khi bạn nhận nó. Không bị hao mòn, chưa sử dụng đầy đủ tem nhãn hàng hóa, và ở trong cùng bao gói hàng hóa nguyên gốc. Bạn cũng cần biên nhận hoặc giấy xác nhận mua hàng.

Để để nghị trả hàng, bạn có thể liên hệ chúng tôi qua email sanjoblade@gmail.com. Khi đề nghị trả hàng được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hướng dẫn về cách thức và khi nào cần gửi lại đơn hàng của bạn. Các món hàng gửi cho chúng tôi mà không có đề nghị trả hàng sẽ không đươc chấp nhận.
Bạn cần phải luôn luôn liên hệ với chúng tôi về bất cứ câu hỏi nào liên quan đến trả hàng qua sanjoblade@gmail.com.


Hư hỏng và các vấn đề phát sinh
Vui lòng kiểm tra hàng ngay khi nhận hàng và liên hệ chúng tôi ngay lập tức nếu hàng nhận được có lỗi, hư hỏng hoặc nếu bạn nhận nhầm sản phẩm, nhờ đó chúng tôi có thể đánh giá các vấn đề phát sinh và có giải pháp phù hợp.

Các loại trừ / các mặt hàng không được trả lại
Các sản phẩm được thiết kế riêng (chẳng hạn đơn hàng đặt biệt hoặc mặt hàng được thiết kế cho riêng cá nhân) không được trả lại. Vui lòng liên hệ nếu bạn có câu hỏi hoặc quan tâm về một mặt hàng cụ thể.
Rất tiếc, chúng tôi không cho phép trả lại hàng cho các mặt hàng giảm giá.

Đổi sản phẩm
Cách nhanh nhất để đảm bảo bạn nhận được đúng sản phẩm là phải trả lại đúng mặt hàng bạn nhận được, ngay sau khi yêu cầu trả hàng được chấp thuận, hãy làm lại đơn hàng mới cho sản phẩm mới.


Hoàn tiền

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng tôi nhận lại hàng hóa và kiểm tra sản phẩm đồng thời thông báo cho bạn biết việc hoàn tiền có được chấp thuận hay không. Nếu được chấp thuận, bạn sẽ tự động nhận tiền hoàn lại theo đúng phương thức thanh toán ban đầu. Vui lòng lưu ý công ty quản lý thẻ tín dụng sẽ cần thời gian để xử lý hoàn tiền.