Giao hàng

 

Lapping by recycled rice bag

Tất cả hàng hóa được vận chuyển từ Saigon, gói bằng bao gạo tái chế.

Mục tiêu của chúng tôi là gửi các đơn hàng hiện có trong vòng 1-3 ngày làm việc bằng DHL hoặc các dịch vụ khác

Phí vận chuyển

Đơn hàng 0-1,999,999VND: đồng giá 200,000VND
Đơn hàng trên 2,000,000VND : Miễn phí vận chuyển 

Thời gian giao nhận hàng là 1 tuần. Xin lưu ý rằng chúng tôi bị phụ thuộc các đơn vị vận chuyển và do đó có thể có sự chậm trễ không lường trước được về hải quan hoặc giao nhận hàng.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu liên quan đến vận chuyển, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 

sanjoblade@gmail.com