Sanjo Blade

Thread scissors

Giá bán Giá $25.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Hand forged thread scissors

Only few craftsman in Japan can make it.

Perfect gift for sewing lovers.

Carbon steel edge + iron body