Sanjo Blade

Natural stone - Polishing

Giá bán Giá $83.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Natural stone for polishing

180mm x 60mm x 13mm

410g