Sanjo Blade

Natural stone - Polishing

Giá bán Giá 2.000.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Natural stone for polishing

180mm x 60mm x 13mm

410g