Sanjo Blade

Knife cover 27cm

Giá bán Giá $8.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Plastic knife cover

Size: 27cm x 5.5cm

Good for 21-26cm blade