Sanjo Blade

Knife cover 22cm

Giá bán Giá 160.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Plastic knife cover

Size: 22cm x 5cm

Good for 16-20cm blade