Sanjo Blade

Fish skin scale remover

Giá bán Giá 200.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Use for removing fish skin scale

Blade: Brass

Handle: Magnolia

Blade length: 60mm

Total length: 210mm

Weight: 105g