Sanjo Blade

Knife cover 16cm

Giá bán Giá $7.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Plastic knife cover

Size: 16cm x 3cm

Good for 10-14cm blade