Sanjo Blade

#1200 Bester

Giá bán Giá 1.500.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Bester #1200

Need soak in the water before using

Recommend for advanced user

205x75x25mm