Sanjo Blade

#8000 Kitayama

Giá bán Giá 1.600.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#8000 Kitayama with Nakura

Use for final polishing after #3000-5000

205mm x 75mm x 25mm