Sanjo Blade

#8000 Shapton Kuromaku

Giá bán Giá 1.600.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Shapton KUROMAKU Yellow Melon #8000

No need soak in the water before using

210mm x 70mm x 15mm