Sanjo Blade

#700 Bester

Giá bán Giá $59.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Bester #700

Need soak in the water before using

Recommend for advanced user

205x75x25mm