Sanjo Blade

#6000 Suehiro

Giá bán Giá 1.400.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#6000 Suehiro

Polishing stone for all kind of knives

183mm x 63mm x 20mm