Sanjo Blade

#6000 Arashi yama

Giá bán Giá 1.400.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#6000 Arashi yama with Nakura

Use for polishing 

205mm x 72mm x 25mm