Sanjo Blade

#600 Debado

Giá bán Giá 1.600.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#600 Debado

No need soak in the water before using.

205×73×23mm