Sanjo Blade

#5000 Shapton Kuromaku

Giá bán Giá $63.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

SHAPTON KUROMAKU Wine #5000

No need soak in the water before using

210mm x 70mm x 15mm