Sanjo Blade

#5000 Shapton Kuromaku

Giá bán Giá 1.400.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

SHAPTON KUROMAKU Wine #5000

No need soak in the water before using

210mm x 70mm x 15mm