Sanjo Blade

#4000 Lobster, Naniwa

Giá bán Giá $64.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#4000 Lobster

Polishing stone for all kind of knives

210mm x 70mm x 20mm