Sanjo Blade

#4000 Hayabusa, Naniwa

Giá bán Giá 1.000.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#4000 Hayabusa

Polishing stone for all kind of knives

210mm x 70mm x 20mm