Sanjo Blade

#400 WZ

Giá bán Giá 1.000.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

WZ #400

Need soak in the water before using.

205×75×35mm