Sanjo Blade

#320 CERAX

Giá bán Giá 1.000.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

CERAX #320

Need soak in the water before using

205x73x29mm