Sanjo Blade

#3000 Suehiro Ouka

Giá bán Giá 1.300.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Suehiro #3000

Polishing stone for all kind of knives

210mm x 70mm x 20mm