Sanjo Blade

#3000 Hibiki

Giá bán Giá 1.500.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#3000 Hibiki

Polishing stone for all kind of knives. Hard type stone.

206mm x 70mm x 20mm