Sanjo Blade

#1000/#3000 Double side Suehiro

Giá bán Giá 1.600.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#3000/#1000 2side sharpening stone by Suehiro

Middle and fine grid

183 x 63 x 13mm / 183 x 63 x 15mm