Sanjo Blade

#220 Arato-kun

Giá bán Giá 1.200.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Arato-kun #220

Need soak in the water before using.

205×65×32mm