Sanjo Blade

#220 Shapton Kuromaku

Giá bán Giá $51.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

SHAPTON KUROMAKU Moss #220

No need soak in the water before using

210mm x 70mm x 15mm