Sanjo Blade

#220 GC

Giá bán Giá 1.600.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#220 GC

Need soak in the water before using.

Stone is big.

Recommend for advanced heavy user. 

205×75×50mm