Sanjo Blade

#220 Arato-kun, Big

Giá bán Giá 1.600.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Arato-kun #220 Big

Need soak in the water before using.

Stone is big.

Recommend for advanced heavy user. 

205×75×50mm