Sanjo Blade

#2000 Sharpening stone

Giá bán Giá 1.350.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

SHAPTON KUROMAKU Green #2000

No need soak in the water before using

210mm x 70mm x 15mm