Sanjo Blade

#2000 Bester

Giá bán Giá 1.600.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

Bester #2000

Need soak in the water before using

Recommend for advanced user

205x75x25mm