Sanjo Blade

#1500 Shapton Kuromaku

Giá bán Giá 1.200.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

SHAPTON KUROMAKU Blue Black #1500

No need soak in the water before using

210mm x 70mm x 15mm