Sanjo Blade

#280/#1500 Double side Suehiro

Giá bán Giá 1.400.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#280/#1500 2side sharpening stone by Suehiro

Middle and coarse grid

183 x 63 x 13mm / 183 x 63 x 15mm