Sanjo Blade

#12000 Shapton Kuromaku

Giá bán Giá 1.700.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

SHAPTON KUROMAKU Yellow #12000

No need soak in the water before using

210mm x 70mm x 15mm