Sanjo Blade

#120 Sigma Power

Giá bán Giá 1.000.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#120 Sigma Power

Need soak in the water before using.

205×50×25mm