Sanjo Blade

#1000 Shapton Rockstar

Giá bán Giá 1.200.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

SHAPTON Rockstar #1000

No need soak in the water before using

210mm x 70mm x 10mm