Sanjo Blade

#1000 CERAX

Giá bán Giá 1.100.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

CERAX #1000

Need soak in the water before using

205x73x29mm