Sanjo Blade

#800/#320 Double side Suehiro

Giá bán Giá $50.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#800/#320 2side sharpening stone by Suehiro

Coarse and middle grid

183 x 63 x 13mm / 183 x 63 x 15mm