Sanjo Blade

#2000 Aoto

Giá bán Giá $68.00 Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#2000 Aoto

Sharpening feeling like a natural stone, Aoto. 

215x75x50mm