Sanjo Blade

#180 Suehiro

Giá bán Giá 1.700.000₫ Giá thông thường Đơn giá  trên 

Đã bao gồm thuế.

#120 Suehiro

Need soak in the water before using.

205×75×50mm